Onderzoek Schoonheid als beleving – de toolbox

vanuit kwaliteit kwantiteit ontdekken

‘Schoonheid als Beleving : de Toolbox’ is een onderzoek naar een alternatieve methodiek voor verdichtingsvraagstukken op buurtniveau waarbij door middel van een kwaliteitsaanpak de schoonheidsbeleving van de bestaande buurt en diens bewoners centraal staat. ZOETMULDER werkt hiervoor samen met de Gemeente Delft en Stichting Dorp, Stad en Land. Binnen dit project is een toolbox gevormd door een ontwerpend onderzoek naar verschillende locaties en de implementatie van de methodiek binnen een concrete casus; de Tanthof-Oost te Delft.

Bij verdichtingsvraagstukken in bestaande buurten is vaak sprake van een kwantiteitsaanpak waarbij in het beginsel de hoeveelheden woningen leidend zijn. Wij dragen een methodiek op die dit omdraait. We nemen als startpunt de bestaande en potentiële beleving van schoonheid op buurtniveau. De belevingskwaliteit die we ontdekken versterken we en simultaan vinden we verdichtingslocaties in de wijk. Vanuit een kwaliteitsaanpak wordt zo kwantiteit ontdekt.

De esthetische beleving van de gebouwde omgeving wordt bepaald door vier terugkerende ruimtelijke elementen: Atmosfeer, Kader, Grens en Belofte. Vanuit dit begrip van de beleving van schoonheid ontstaat een verdichtingsmethodiek voor bestaande buurten die een alternatief biedt voor de gebruikelijke kwantitatieve aanpak. Vanuit belevingskwaliteit worden nieuwe verdichtingsmogelijkheden gevonden. Deze methodiek is in de analyse van drie buurten in Delft getoetst en verder uitgewerkt binnen een casus in Tanthof-Oost. Dit onderzoek heeft als resultaat een toolbox die de toepassing van deze methode voor andere ontwerpers en (semi-)publieke partijen toegankelijk maakt.

 

Lees hier het volledige onderzoek.

Details

Opdrachtgever

Stimuleringsfonds creatieve industrie

Project

Schoonheid als beleving: de toolbox

Team

Anton Zoetmulder, Elise Zoetmulder, Clara Beckers, Tim Reekers

Adviseurs

Tako Postma - stadsbouwmeester Gemeente Delft, Sander van Venetie - Stichting Dorp, Stad en Land

Categorie

Onderzoek, Stedenbouw