Schoonheid als beleving: de toolbox

vanuit kwaliteit kwantiteit ontdekken

Bij verdichtingsvraagstukken in bestaande buurten is sprake van een kwantiteitsaanpak waarbij hoeveelheden woningen leidend zijn. Wij dragen een methodiek op die de beleving van schoonheid centraal stelt.

Vier terugkerende ruimtelijke elementen geven waarde aan de esthetische beleving van de gebouwde omgeving. Deze zijn gevat in vier elementen: Sfeer, Kader, Grens en Belofte. Er is verder onderzocht hoe dit begrip van de beleving van schoonheid een alternatief kan bieden voor kwantitatieve verdichtingsvraagstukken in bestaande buurten. Zo ontstaat een methodiek die vanuit belevingskwaliteit nieuwe verdichtingslocaties ontdekt. Deze methodiek is in analyse getoetst op drie buurten in Delft. En verder uitgewerkt binnen een casus in Tanthof-Oost. Op deze ontwerpende en onderzoekende manier hebben vorm gegeven aan een nieuw soort proces waar participatie, kwaliteit en kwantiteit samenkomen. En tergelijkertijd schoonheid als essentieel onderwerp terug te laten keren in het verdichtingsvraagstuk.

Binnenkort is de gehele publicatie beschikbaar als download op onze website.

Details

Opdrachtgever

Stimuleringsfonds creatieve industrie

Project

Schoonheid als beleving: de toolbox

Team

Anton Zoetmulder, Elise Zoetmulder, Clara Beckers, Tim Reekers

Adviseurs

Tako Postma - stadsbouwmeester Delft, Sander van Venetie - Vereniging dorp, stad en land

Categorie

Onderzoek