Subsidie ‘Schoonheid als Beleving – de Toolbox’

Een goed begin van het nieuwe jaar! Op de valreep van 2021 hebben wij de subsidie ‘Vitale steden en dorpen’ toegekend gekregen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

De komende maanden gaan wij aan de slag met ons onderzoek ‘Schoonheid als Beleving: de Toolbox’, hierin onderzoeken wij een alternatieve methodiek voor de behandeling van verdichtingsvraagstukken bij wijkontwikkelingen. Door middel van een kwaliteitsaanpak, in plaats van een kwantiteitsaanpak, staat de schoonheidsbeleving van de bestaande wijk en diens bewoners centraal.

Dit project is gebaseerd op het afstudeeronderzoek ‘Beauty as Experience’ van Anton Zoetmulder, wat verder is uitgewerkt door Lorenzo van Pul tijdens zijn afstudeerstage bij ZOETMULDER. In samenwerking met Gemeente Delft en Dorp, Stad en Land gaan we de benodigde Toolbox aanscherpen en onderzoeken we de implementatie van deze methodiek binnen een concrete casus. Binnenkort meer hierover!