Onderzoek inclusieve stad

een bouwsteen van de inclusieve stad

Een Themablok is een multifunctioneel woonblok waarin de functies verenigd worden door een bepaald vastgelegd Thema. De aantrekking en vereniging van verschillende bewoners en gebruikers wordt gefaciliteerd door de collectieve interesse in dit Thema. Het Thema heeft de potentie om verschillende inkomensklasse met verschillende achtergronden met verschillende posities in de maatschappij te verenigen binnen één woongebouw. Zo vormt het Themablok een bouwsteen van de inclusieve stad.

  • 181211 blokjes diversiteit

In het Themablok worden bepaalde standaardaanpassingen ontworpen die passend zijn bij het thema, maar normaliter zeer exclusief zijn. Het Muziek-Themablok bezit woningen met standaard een geluidsdichte muziekruimte en een optimale vochtregulatie (voor het behoud van de instrumenten). Het Thema krijgt expressie aan de buitenkant, zodat het thema herkenbaar wordt in de stad. Zo ontstaat er een karakter in de stad, het Themablok geeft expressie en identiteit aan zijn bewoners en gebruikers.

 

 

Een Themablok is een hybride woonomgeving. Er is een mix van woningtypes en functies. Een Themablok krijgt vorm in een stedelijk woonblok, een kleinschalige wijk of als gethematiseerde straat. Het thema zegt iets over de woningen en de expressie van het woonblok, tegelijkertijd heeft het ook effect op de omliggende (semi)openbare ruimte en de functies in de plint. Het Themablok wordt uitgewerkt op verschillende schaalniveaus en krijgt expressie in de stad door zijn thema te etaleren.

Details

Opdrachtgever

AM

Project

Het Themablok

Team

Anton Zoetmulder, Elise Zoetmulder

Categorie

Onderzoek, Stedenbouw

Ontwerp

2019