Stedenbouwkundige visie Brainpark

exodus of cars, revival of hortus

ZOETMULDER heeft het concept EXODUS OF CARS, REVIVAL OF HORTUS ontwikkeld binnen Europan 15. In eerste instantie brengen we onderwijs, werken en wonen dichter bij elkaar. Ten tweede herformuleren we de overgang tussen de snelle mobiliteit van de auto en de kwaliteiten van het voetgangerspark.

De nu nog verborgen groene kwaliteit van Brainpark wordt ontgrendeld door de huidige, onjuist afgestemde, relatie tussen de kwaliteit van de lage snelheid voetgangers (en fietsers) in het park en de kwaliteit van de hoge snelheid van de auto en de nabijheid van de snelweg te heroverwegen. Door de auto’s op een langgerekte parkeerplaats samen te brengen, veranderen we een nadeel in een voordeel. Brainpark behoudt zijn uitstekende connectiviteit met de auto en tegelijkertijd creëren we een broodnodige geluidsbarrière tussen de snelweg.

Het groene landschap biedt potentie voor nieuwe functies, met name: huisvesting en onderwijs. De voorgestelde woningtypologieën sluiten aan bij de directe omgeving: studentenhuisvesting sluit aan bij de EUR-universiteitscampus en starterswoningen voor degenen die overstappen naar werken binnen Brainpark. De huisvesting- en onderwijsfuncties vormen een nieuwe ‘tussen stap’ tussen de faculteiten van de EUR-campus en de kantoorgebouwen van de Brainpark campus waarbij de twee dichter bij elkaar gebracht worden.

Details

Opdrachtgever

Europan 15

Project

Exodus of Cars, Revival of Hortus

Team

Anton Zoetmulder, Elise Zoetmulder

Categorie

Stedenbouw

Ontwerp

2019