ontwerpend onderzoek Ministerie van Maak

een raamwerk met belevingskwaliteit

1 miljoen extra woningen! Stedelijke verdichting is een essentieel vraagstuk in de Nederlandse stedenbouw. Het initiatief Ministerie van Maak heeft ZOETMULDER uitgenodigd mee te denken over deze uitdaging door 10.000 woningen toe te voegen in Roosendaal-Oost. We gebruiken de historische ruimtelijke elementen van dit gebied om een leefomgeving te vormen met belevingskwaliteit. Er ontstaat een gemengde stad met aandacht voor klimaatverandering. Een plek waar men woont en werkt en waar ruimte is voor zowel mens als dier.

De locatie Roosendaal-Oost is  een groot weide landschap die omkaderd wordt door wijk en bos. Dit enigszins eentonige landschap was rond 1900 verdeeld door lage hagen in een kleinschalige verkaveling. De kleinschalige verkaveling met heggen biedt ruimte en flexibiliteit aan de ontwikkeling van een grootschalige wijk met een menselijke belevingskwaliteit.

De nieuw gevormde kavels worden gevuld met woningen in diverse dichtheden, parken, waterwegen, bossen en deel-mobiliteit. Deze zijn zodanig ontworpen dat er een sfeervolle en bio-diverse woonomgeving ontstaat. Hierin biedt de heg, die de kavels verdeelt, intieme kleinschaligheid aan de mens en een bio-diverse leefomgeving voor tal van kleine dieren.

We herontdekken de historische fijnmazige wegenstructuur en behouden bestaande historische bebouwing.  Deze gaat fungeren als een plek voor samenkomst, ontmoeting en herkenning. Op deze wijze wordt Roosendaal-Oost een nieuwe eigentijdse wijk waarin de verschillende functies letterlijk verweven zijn en waar belevingskwaliteit voorop staat.

Door een raamwerk te creëren van verkaveling, is een flexibele indeling van de verschillende functies en typologieën mogelijk. Zo creëer je als het ware een puzzel waarbij elk puzzelstukje een eigen functie of typologie toont. Hoe de verschillende puzzelstukjes ook gelegd worden, er zal altijd ruimte worden gegeven aan menselijke kleinschaligheid, duurzaamheid, biodiversiteit én aan de verschillende functies.

Details

Opdrachtgever

Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) 2022

Project

Ministerie van Maak

Team

Anton Zoetmulder, Elise Zoetmulder, Ozlem Durmaz Can, Frieke Oosterheert, Sena Yurdakul, Tim Reekers

Categorie

Onderzoek, Stedenbouw

Grootte

100ha

Status

2022