We winnen tender sportcentrum Delft

ZOETMULDER heeft in samenwerking met VenhoevenCS de tender gewonnen voor het nieuwe sportcentrum in Delft. Dit sportcentrum met zwembad, sporthal en woningen komt op de hoek van de Stalpaert van der Wieleweg en de Maria Duystlaan aan de rand van het historisch centrum van Delft. Ons bureau ligt op loopafstand van de locatie en onze lokale kennis gaan we inzetten voor de invulling het participatieproces tijdens het ontwerp. Hierin zijn we onafhankelijk verantwoordelijk voor de stem van de wijk en de gebruikers van het sportcentrum. Wij zorgen ervoor dat deze input vertaald wordt naar een ontwerp geworteld op deze mooie plek.
 
Onze visie op participatie is om op een laagdrempelig, positieve en informele wijze het gesprek aan te gaan over kwaliteit en om zo informatie te verzamelen die het ontwerp voedt. We gebruiken hiervoor de bevindingen uit het onderzoek ‘Schoonheid Als Beleving – De Toolbox’. In het participatietraject voor Sportcentrum Delft implementeren we tevens de Delftse participatieaanpak ‘Delfts Doen’. We beginnen binnenkort met het samenstellen van een klankbordgroep en het aanbieden van verschillende gethematiseerde workshops. We zorgen ervoor dat veel mensen zich gehoord voelen, de input van de participanten kwalitatief vertaald wordt en zichtbaar wordt in het eindresultaat. De workshops vinden aansluiting bij het ontwerpproces van VenhoevenCS. Zo zijn wij een onafhankelijk schakel tussen gebruikers, omwonende en ontwerpers.