ZOETMULDER x Architectuurcafé lezingavond

Tijdens het Architectuurcafé van Delft Design heeft ZOETMULDER een lezing gegeven over hun onderzoeks methoden Schoonheid Als Beleving : De Toolbox.

‘Schoonheid als Beleving: De Toolbox’ is een alternatieve methodiek voor verdichtingsvraagstukken op buurtniveau waarbij de schoonheidsbeleving van de bestaande buurt en diens bewoners centraal staat. ZOETMULDER heeft deze methodiek toegepast op de Delftse wijk Tanthof-Oost. Voor de ontwikkeling van het onderzoek hebben ze samengewerkt met de Tako Postma, de stadbouwmeester van Delft en Stichting Dorp, Stad en Land.

Tijdens de lezing is verteld hoe de methode werkt en hoe we deze ontwikkeld hebben. Hierna volgde enthousiaste vragen vanuit het publiek tijdens de Q&A. Het tweede onderdeel van het programma bestond uit een workshop waar men zelf kon experimenteren met de toepassing van de methode. Hiervoor werd als casus de Bikobuurt in Tanthof-West genomen. In 3 groepen werd de workshop uitgevoerd wat resulteerde in gevarieerde uitkomsten en enthousiaste onderlinge discussies over de toepassing van de toolbox. Ten slotte werd de lezing nog nabesproken tijdens een afsluitende borrel.