Elise Zoetmulder spreekt 4 juli op ”Dag van de ontwerpkracht”

Als onderdeel van de Dag van de Ontwerpkracht 2024 geeft Elise Zoetmulder een lezing over haar onderzoek naar de sociale en groene woningbouwprojecten van architect Renée Gailhoustet tijdens de masterclass ‘Het nieuwe samenleven’.

Tijdens de Dag van de Ontwerpkracht worden verschillende ruimtelijke vraagstukken die spelen in Nederland geagendeerd. Denk aan het woningtekort, leefbaarheid, stikstof, de problemen op het elektriciteitsnet en klimaat. Hoe krijgen we grip op de vormgeving van onze toekomst en hoe kan ontwerpkracht hier een rol in spelen?

In de BNI Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten masterclass van 14:00-15:30 uur nemen Elise Zoetmulder, Erikjan Vermeulen (Concrete) en Floris van der Zee (Bura) je mee in de visies op ”Het nieuwe samenleven” en de uitdagingen en kansen die dit met zich meebrengt voor sociale cohesie en zelfredzaamheid. Hedwig van der Linden (Derive) modereert deze sessie. Aan de hand van voorbeelden uit het ‘verleden’ en het ‘nu’ wordt u meegenomen in het nadenken over het “samenleven” van ‘straks’ en ‘later.

U kunt zich aanmelden via deze link: Dag van de ontwerpkracht.