Anton spreekt op “Wonen in Brabant volgens het Ministerie van Maak!”

Stedelijke verdichting is een essentieel vraagstuk in de Nederlandse stedenbouw. Alleen al tot 2030 zijn er 130.000 extra woningen nodig om aan de vraag te voldoen. De Provincie Noord-Brabant organiseert samen met het Ministerie van Maak! daarom op donderdag 23 november 2023 het debat ‘Wonen in Brabant volgens het Ministerie van Maak!’.

In 2022 was ZOETMULER een genodigde van Het ministerie van Maak! om mee te denken over deze verdichtings-uitdaging door 10.000 woningen toe te voegen in Roosendaal-Oost. Tijdens de bijeenkomst in november gaan twee van de ontwerpteams, ZOETMULDER en Bedaux de Brouwer, in gesprek met onder andere Wilma Dirken (gedeputeerde Ruimte, Wonen, Stikstof en Veiligheid) en Floris Alkemade (voormalig rijksbouwmeester en lid van de Brabantse Raad voor de Leefomgeving) over urgente en lokale ruimtelijke opgaven in Noord-Brabant.

Het debat, dat ook online te volgens is, maakt onderdeel uit van het openbare programma van de Brabantse Week van het Wonen van 20 tot en met 24 november georganiseerd door de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, Het ministerie van Maak! en de Provincie Noord-Brabant. Met het thema “tempo maken, met oog voor kwaliteit” gaat de Provincie Noord-Brabant op zoek naar mogelijkheden om het bouwtempo zo hoog mogelijk te houden, maar wel met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik en vraaggerichte, duurzame en betaalbare woningbouw.

Lijkt het je leuk om erbij te zijn? Je kan je aanmelden voor het debat op 23 november via deze link. Het aantal plaatsen in de zaal is beperk dus wees er op tijd bij.